ประกาศ : รายชื่อครูที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน 

รายชื่อครูที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  และสอบสอน  ได้แก่
 

  1. นางสาวนภาพร  พลศรี
  2. นางสาวสุรดา     จันทรประทักษ์
  3. นางสาวนงนุช     ชำนาญกิจ

 
เริ่มงาน 26 มีนาคม  2555  นะคะ
 
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2555


ความคิดเห็น / ข้อซักถาม

เขียนข้อความ
ข้อความ
:
ผู้โพส
: